Padomju laika īpaši slepenais objekts ar segvārdu Pansionāts.

Rehabilitācijas centra „Līgatne” teritorijā 9m zem zemes atrodas labiekārtots bunkurs 2000m2 platībā, kuram slepenības zīmogu noņēma tikai 2003. gadā. Tas ir izbūvēts pagājušā gadsimta 80-tajos gados politiskās un valsts varas elites vajadzībām valsts vadīšanai atomkara gadījumā.

Padomju Komunistiskās partijas pirmo sekretāru biedru Vosa un Pugo slepenā slēptuve!

Viena no stratēģiski svarīgākajām vietām Padomju Latvijā kodolkara situācijas gadījumā.

Spēcīgākā autonomā saimnieciskā struktūra ar visu nepieciešamo un vismodernāko tā laika aprīkojumu.

Līdz mūsdienām saglabāts viss autentiskais pazemes aprīkojums!

Ko tur var redzēt?

Plānus un situācijas atspoguļojumus, kas notiek, ja kara gadījumā tiek pārrauti visu hidroelektrostaciju dambji, kādas teritorijas applūstu ar ūdeni, kā tas ietekmētu visas pārējās lielākās pilsētas;

Autonomu elektrostaciju ar dīzeļģeneratoriem un degvielas noliktavu;

Kondicionēšanas iekārtas gaisa attīrīšanai ar skābekļa rezervēm;

Ūdensapgādes un kanalizācijas iekārtas, kas darbojas pēc zemūdenes principa;

Telekomunikāciju bloku, kas nodrošina tiešos sakarus ar Maskavu – Kremli un autonomus sakarus ar visiem svarīgākajiem dienestiem valstī;

Marksa, Ļeņina, Brežņeva un citu padomju laika politiķu sarakstītas grāmatas;

Unikālu karti ar vēsturiskiem kolhozu nosaukumiem;

PSKP XXII Kongresa materiālus;

Ēdnīcu ar tipisku padomju laiku ēdienkarti;

Dažādu padomju laika atribūtiku, sadzīves lietas.